image

Aanpak

Alles begint in mijn ogen met het doel, het waarom. Als die vraag helder beantwoord is, vormt dat de handleiding voor alle vraagstukken die gaan komen.

Waar structuur helpt bij analyse of bepalen van aanpak, breng ik die snel aan. Toetsen van veronderstellingen, frameworks en analyse van data zorgen er voor dat je samen een koers kan kiezen en snel vaart kan maken.

Resultaten waar je trots op kunt zijn bereik je alleen met goede relaties. Respect, integriteit, luisteren en feedback zijn in mijn ogen onmisbaar.

Tot slot: enthousiasme, optimisme en humor. Als je toch kunt kiezen.