image

Disclaimer

Lockefeer Innovatie & Realisatie besteedt veel aandacht en zorg aan deze website. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Op de vormgeving, het gebruikte tekst- en beeldmateriaal op deze website rust copyright. Dupliceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lockefeer Innovatie & Realisatie is niet geoorloofd.

Over deze website

Als u problemen ondervindt met het uiterlijk van de website, dan is de kans groot dat uw browser CSS of Javascript niet of onvoldoende ondersteunt. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website wordt verondersteld dat u over een recente browser beschikt. In het geval u andere problemen ondervindt met deze website, kunt u een bericht zenden aan Lockefeer Innovatie & Realisatie.